รับแก้ปัญหา Server เร่งด่วน Server Emergency Fixed

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ทำการสำรวจและลงทะเบียน 10,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าติดตั้ง ขนส่ง) ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟท์แวร์เวลาที่ใช้ตั้งแต่ต้น สำรวจและเปลี่ยนอุปกรณ์ 1 สัปดาห์
สำหรับลูกค้าที่สำรวจและลงทะเบียนแล้ว 5,000 บาทต่อครั้ง (รวมค่าติดตั้ง ขนส่ง) ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟท์แวร์เวลาที่ใช้ตั้งแต่ต้น สำรวจและเปลี่ยนอุปกรณ์ 3 วัน
รับออกแบบและป้องกันปัญหา Server เสียหายจากระบบไฟฟ้า และ ransomware ค่าบริการรายเดือน 3,000 บาทต่อเดือน สัญญาขั้นต้น 1 ปี ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าลิขสิทธิ์

Server Emergency Recovery
For unregistered and unsurvey customers: 10,000 THB per case (included installation and transportation cost) not included; Software Licensing, Hardware, Power systems, Power Backup. Time for the recovery till finished 1 week.
For unregister and survey customers: 5,000 THB per case (included installation and transportation cost) not included; Software Licensing, Hardware, Power systems, Power Backup. Time for the recovery till finished 3 days.
System Failure Prevention; Monthly fees: 3,000 THB included Ransomware, Hardware Failure and Power Failure.

เวลาทำการ:
ออกแบบระบบ / สำหรับเพื่อลงทะเบียนข้อมูล / สอบถามข้อมูล และ ตอบข้อสงสัย จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 18:00
กู้ข้อมูล / กู้ระบบข้อมูล ที่ไม่ใช่ Express accounting system. จันทร์ อังคาร พฤหัส 22:00 – 4:00 ของวันถัดไป พุธ ศุกร์ 20:00 – 4:00 ของวันถัดไป
กู้ข้อมูล Express accounting system จันทร์ – พฤหัส 8:30 – 14:00

Operation time:
Prevention consulting / Survey and registering sites / Q&A session Mon-Fri 8:30am – 6:00pm.
Recovery data / hardware replacement non esg (Express Accounting) Mon Tue Thu 10:00pm – 4:00am of next day Wed Fri 8:00pm – 4:00am of the next day.
esg (Express Accounting) data recovery Mon-Thu 8:30am – 2:00pm.

Digital Transformation

What is Digital Transformation?

Digital Transformation is how to collect all information to make we know and serve customers as best as possible.
 digitaltransformation

Why Digital Transformation matter?

if you want to understand your business, your customers, your vendors, your staffs Digital Transformation can make you understand all in detail, trends and how to prepare with that.
 digitaltransformation

How to measure success in Digital Transformation?

first; you need to measure everything in your existing system.
If measure everything is confusing try with basics steps first,
measure everything in daily manner.
second; to Digital Transformation in your process, we need to check any redundant parts, any process that can cut or can use automate process to check and operate. this process call prototyping
third; measure and compare your prototype with your original plan, any better? any can improve with process? loop back to the second process.