รับแก้ปัญหา Server เร่งด่วน Server Emergency Fixed

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ทำการสำรวจและลงทะเบียน 10,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าติดตั้ง ขนส่ง) ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟท์แวร์เวลาที่ใช้ตั้งแต่ต้น สำรวจและเปลี่ยนอุปกรณ์ 1 สัปดาห์
สำหรับลูกค้าที่สำรวจและลงทะเบียนแล้ว 5,000 บาทต่อครั้ง (รวมค่าติดตั้ง ขนส่ง) ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟท์แวร์เวลาที่ใช้ตั้งแต่ต้น สำรวจและเปลี่ยนอุปกรณ์ 3 วัน
รับออกแบบและป้องกันปัญหา Server เสียหายจากระบบไฟฟ้า และ ransomware ค่าบริการรายเดือน 3,000 บาทต่อเดือน สัญญาขั้นต้น 1 ปี ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าลิขสิทธิ์

Server Emergency Recovery
For unregistered and unsurvey customers: 10,000 THB per case (included installation and transportation cost) not included; Software Licensing, Hardware, Power systems, Power Backup. Time for the recovery till finished 1 week.
For unregister and survey customers: 5,000 THB per case (included installation and transportation cost) not included; Software Licensing, Hardware, Power systems, Power Backup. Time for the recovery till finished 3 days.
System Failure Prevention; Monthly fees: 3,000 THB included Ransomware, Hardware Failure and Power Failure.

เวลาทำการ:
ออกแบบระบบ / สำหรับเพื่อลงทะเบียนข้อมูล / สอบถามข้อมูล และ ตอบข้อสงสัย จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 18:00
กู้ข้อมูล / กู้ระบบข้อมูล ที่ไม่ใช่ Express accounting system. จันทร์ อังคาร พฤหัส 22:00 – 4:00 ของวันถัดไป พุธ ศุกร์ 20:00 – 4:00 ของวันถัดไป
กู้ข้อมูล Express accounting system จันทร์ – พฤหัส 8:30 – 14:00

Operation time:
Prevention consulting / Survey and registering sites / Q&A session Mon-Fri 8:30am – 6:00pm.
Recovery data / hardware replacement non esg (Express Accounting) Mon Tue Thu 10:00pm – 4:00am of next day Wed Fri 8:00pm – 4:00am of the next day.
esg (Express Accounting) data recovery Mon-Thu 8:30am – 2:00pm.